FORGOT YOUR DETAILS?

Intecity

Adres; Cumhuriyet Bulvarı No: 140/2  Alsancak/Izmir

Temsilli Yetkili Kişi:  Ali Sincar

Telefon Numarası:  0850 532 4683

E-Posta Adresi:         info@intecity.com

Mersis No: 8449754147876861

Ticaret Sicil No: 174455

Servis Sağlayıcı: InteCity tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki kullanım şartları tarafından korunmaktadır. Bu bilgilerden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Telif Hakkı: Bütün içeriğin sahibi InteCity’dir.

Bütün fikir hakları InteCity ve/veya bağlı bulunduğu iConnect Group kuruluşlarına aittir. Bu içerikler InteCity’nin izni olmadan kullanım şartlarında belirtilen sınırlar dışında kullanılamaz.

Kullanıcılar kişisel kullanım için izin verilen içeriği bilgisayarlarına indirebilir veya kopyalayabilir. Bu izin, indirilen veya kopyalanan içerikle alakalı her tür kaynakça, telif veya sahiplik bilgisinin korunduğu durumlarda geçerlidir. Kullanıcılar aldıkları her kopyaya bu bilgiyi dâhil etmek zorundadır. Kullanıcılar bu içeriklere ekleme veya bir değişiklik yapamaz.

Bu içerikler kullanıcılar tarafından dağıtılamaz, pazarlanamaz, tekrar basılamaz ya da herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Kullanıcıların yukarıda sayılanlardan herhangi birini yaptığını tespit ettiği durumlarda, InteCity ve üçüncü kişi ve kurumlar hukuksal yollara başvurma haklarını saklı tutar.

Tescilli Markalar: Buradaki tüm tescilli markalar ve logolarının sahiplik hakkı InteCity veya bağlı bulunduğu iConnect Group kuruluşlarına aittir.

Sorumluluk: Bu bilgiler kullanıcıların InteCity ile ilgili bilgi almasını sağlamak için yayımlanmaktadır. InteCity, bu içeriği güncel tutmayı amaçlamakta olup içerikte herhangi bir ilan ya da ihbarda bulunmaksızın değişiklik gerçekleştirebilir.

İçerik: InteCity’nin vermiş olduğu hizmetlerle ilgili genel bilgilerden oluşur.

  • InteCity ile kullanıcıları arasında bir anlaşma özelliği taşımaz.
  • Ürünlerin veya hizmetlerin performansıyla ilgili garanti vermez.
  • Güncel, geniş kapsamlı, tamamlanmış veya kesin olmak zorunda değildir.
  • Profesyonel görüş veya herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

Risk ve Sorumluluk: InteCity, sistem ve yazılımlarını bilgisayar virüslerine veya “trojan” denilen programlara ve benzerlerine (“virüsler”) karşı korumaya çalışsa da, kişi ve kurumların InteCity internet sitelerini gezerken veya sitelerden bir materyal indirmesi sonucu oluşacak bilgisayar ve sistem zararlarından sorumlu değildir. InteCity, internet sitelerini kullanan ya da internet sitelerinden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından internet sitelerinin hacklenmesi, virüs, truva atı vb. metodlarla internet sitelerine gizlice girerek sistemleri bozan gayrı kanuni eylemlerde bulunulması, bu yolla internet site içeriğinin pornografik, etik olarak uygun olmayan, ırkçı, kışkırtıcı, şiddeti teşvik eden, üçüncü şahısların isim, marka ve telif haklarına tecavüz eden ya da herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil eden bir içeriğin internet sitelerine yüklenmesi ya da internet sitelerine erişimin hukuk dışı metodlarla engellenmesi durumunda InteCity’nin, söz konusu içeriği kaldırma, internet sitelerine erişimi geçici olarak durdurma, kanuni yollara başvurma ve bu gibi eylemlerin faillerine tazminat talebi yöneltme hakları saklıdır. Yukarıda sayılan eylemler neticesinde, herhangi bir şekilde diğer internet site kullanıcılarının ya da 3. kişi ve kuruluşların uğrayacağı zararlardan InteCity sorumluluğu bulunmamaktadır.

Online Satış: Kullanıcılar InteCity internet siteleri üzerinden online alışveriş yapmak istedikleri takdirde ödeme yapmadan önce ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini dikkatlice okumalı ve elektronik olarak teyit etmelidir.

Kullanıcılar online satın aldıkları hizmeti teslim aldıkları tarihten itibaren 7 gün içinde ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde cayma haklarını kullanabilir. Cayma hakkı kapsamında yapılan iadelerde, InteCity, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 10 günlük süre içinde toplam ürün bedelini kullanıcıya iade eder.

Kullanıcıların kredi kartı ve şifre bilgileri InteCity tarafından görüntülenemez, kaydedilemez ve 3. kişiler ile paylaşılmaz.  Bu nedenle InteCity, kullanıcı kusurundan kaynaklanan nedenlerle kullanıcının kredi kartından yapılan haksız ve hukuka aykırı kullanımlardan sorumlu tutulamaz.

Online satış işlemine ilişkin hak ve yükümlülükler işbu yasal uyarılar metni ile kısıtlı olmayıp kullanıcılar teyit ettikleri ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile doğrudan bağlıdırlar.

Kişisel Verileriniz: InteCity, kişisel bilgilerinizi gönüllü olarak (anket, sipariş, kayıt,  yarışma, kampanya katılım, form doldurma vs.) vermek istememeniz halinde internet sitelerimiz üzerinden size ait herhangi bir kişisel veri (isim, adres, doğum tarihi vs.) toplanmayacak ve kaydedilmeyecektir. İşbu internet siteleri dahilinde rızanız ile toplanılan veriler, InteCity tarafından ilgili ürün ve hizmetlerin pazarlanması gibi amaçlarla kullanılabilir.

 

InteCity,

  1. Sizinle ilgili olabilecek ürün ve servislerle ilgili bilgi sağlamak;
  2. Pazar araştırması yapabilmek;
  3. Belirlenen ürün ve hizmetleri sağlamak amacıyla şimdi ve gelecekte bu bilgileri (ve zaman içerisinde hakkınızda edindiği diğer bilgileri) saklayacak ve kullanacaktır.

Ayrıca, InteCity, bu bilgiyi bağlı bulunduğu iConnect şirketler grubunun diğer üyelerine ve yukarıdaki amaçlar dahilinde alakalı şirketlere açıklayabilir. InteCity veya InteCity tarafından görevlendirilecek ajans özellikle, telefon numaranızı ve mail adresinizi ürünlerin pazarlanması amacıyla size ulaşmak için kullanabilir. InteCity’nin veya bağlı bulunduğu iConnect şirketler grubunun bilgilerinizi kullanmaya devam etmesini istemiyorsanız lütfen yukarıda verilen iletişim bilgileri vasıtası ile InteCity ile irtibata geçin.

Kişisel Olmayan Verilerin Otomatik Toplanması: Bu tür bilgiler kullanıcının kimliği hakkında bilgi vermez; fakat istatistiksel amaçlarla tutulan bu log dosyaları kayıtları InteCity sitesini geliştirmesinde yardımcı olur (örneğin, hangi sayfaların popüler hangilerinin popüler olmadığının görülmesi gibi). Kullanıcı internet sitelerini ziyaret ettiğinde bu bilgiler kullanıcı bilgisayarına otomatik olarak "cookie" adı verilen küçük programlar aracılığı ile depolanabilir. "Cookie" sayesinde kullanıcı internet sitelerine her girdiğinde bilgileri tekrar ayarlamasına gerek kalmaz. Bu yolla kullanıcının mahremiyeti hiçbir surette ihlal edilmeyeceği gibi kullanıcı istediği takdirde bilgisayarının özel ayarlarından "cookies"i engelleyebilir.

Diğer Sitelere Verilen Linkler: InteCity, zaman zaman kendi internet sitesinden, diğer internet sitelerine link verebilir. InteCity link verdiği internet sitelerin içeriklerinden (ve o internet sitelerin link verdiği diğer internet sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir. Ayrıca bu sitelerde toplanan kişisel bilgiler de InteCity sorumluluğunda değildir.

Kullanım Şartlarında Değişiklikler: InteCity, istediği herhangi bir zamanda, ilan ya da ihbarda bulunmaksızın kullanım şartlarında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yukarıdaki kullanım şartlarının yerine geçer. Değişiklik yapıldığında, kullanıcılar yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Bu nedenle kullanıcıların bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir.

 

 

TOP